Monitoring

Average score
2. 69 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee recommends that the State party’s reports be made readily available and accessible to the public at the time of their submission and that the concluding observations of the Committee with respect to those reports be similarly publicized in the official and other commonly used languages, as appropriate. (33)
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee recommends that the State party submit its combined twelfth to fourteenth periodic reports, as a single document, by 25 February 2020, taking into account the reporting guidelines adopted by the Committee during its seventy-first session (CERD/C/2007/1) and addressing all the points raised in the present concluding observations. In the light of General Assembly resolution 68/268, the Committee urges the State party to observe the limit of 21,200 words for periodic reports. (34)4
Agenția Relații Interetnice, fiind organul responsabil pentru pregătirea și prezentarea rapoartelor combinate, elaborează acestea în colaborare cu autoritățile relevante, inclusiv și organele administrației publice locale, alte instituții cointeresate, în special organizațiile societății civile, competența cărora ține de protecția drepturilor omului. Raportul va aborda aspectele relevate în observațiile concludente ale CERD-ului și va reflecta principalele rezultate obţinute în domeniu în perioada anilor 2017-2019.
1
Statul nu și-a onorat angajamentul de depunere a rapoartelor la Comitet în termenele stabilite.
1,25
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaCivil Society; Human rights defenders, Transnistrian regionTo develop, in consultation with civil society and other relevant organisations, a comprehensive human rights action plan. (1)5
Realizarea acțiunilor de asigurare a respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană sunt specificate în mai multe planuri de acțiuni cuprinzătoare în acest sens, unde sunt fixate un șir de acțiuni primordiale întru a asigura respectarea diferitor categorii de drepturi în regiunea transnistreană și a retrage orice rezerve de aplicabilitate teritorială a tratatelor internaționale în materia drepturilor omului, după cum urmează: Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019, Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, Planul de activitate al Cancelariei de Stat pentru anul 2019, Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (PNADO III).
4
Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.89 din 24.05.2018, elaborat cu participarea Oficiului Avocatului Poporului, societății civile și altor organizații relevante, stabilește în domeniul de intervenție ”Respectarea Drepturilor omului în localitățile din stânga Nistrului ale Republicii Moldova măsuri de prioritate stabilite în raport cu regiunea transnistreană”.
2,25
CEDAWGender equality & Women's rights, Transnistrian regionThe Committee notes the State party’s intention to implement the recommendations in the Hammarberg Report, and recommends that it accelerate its efforts to achieve this goal, in line with the recent pledge made by the Prime Minister of the Republic of Moldova to the United Nations General Assembly. The Committee also encourages the State party to abide by its undertaking made during the Universal Periodic Review in 2011 to work on the promotion of human rights in the region of Transnistria. To this end, it should also initiate cooperation with the de facto authorities of Transnistria and other relevant stakeholders to afford women in Transnistria greater protection and enjoyment of their human rights. (12)
UPRCivil and Political rights , Transnistrian regionContinue to work on the promotion of human rights in the region of Transnistria, integral part of the territory of the Republic of Moldova. (121.173)5
Problemele ce țin de asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană persistă permanent pe agenda formatelor de negocieri Chișinău-Tiraspol, inclusiv grupurile de lucru pentru drepturile omului de pe cele două maluri ale Nistrului, unde partea moldovenească insistă pe restabilirea drepturilor ce au fost lezate cu solicitarea concomitentă a sprijinului în proces din partea partenerilor internaționali în formatul de negocieri ,,5+2”. Pe ordinea de zi sunt incluse și abordate aspecte referitoare la protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, protecția drepturilor copiilor aflați în situații de risc, repatrierea copiilor victime ale traficului, prevenirea violenței în mediul Internet, prevenirea și combaterea violenței domestice, protecția persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA împotriva acțiunilor de discriminare/segregare și resocializarea acestora.
2,50
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaCivil and Political rights , Transnistrian regionThe Transnistrian Constitution lists a number of freedoms and other human rights and refers to the universally recognized rights. Decisions have also been taken to respect some of the international human rights treaties such as the European Convention and the two UN covenants. In line with these positive commitments, a review of ordinary legislation is recommended in order to address points in the laws which are not consistent with international human rights law. (2)
UPRCivil and Political rights , Transnistrian regionProvide systematic support and assistance to victims of human rights abuses in Transnistria. (121.174)4
În pofida imposibilității de a exercita un control efectiv asupra situației din regiunea transnistreană, fapt confirmat în repetate rânduri de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, autoritățile Republicii Moldova întreprind acțiuni multilaterale pentru a asigura respectarea drepturilor omului în regiune. În particular, Biroul politici de reintegrare acordă asistența necesară persoanelor afectate și întreprinde toate măsurile posibile pentru a restabili drepturile lezate. În acest sens, în perioada ianuarie-noiembrie 2019 au fost examinate și soluționate 367 de petiții ce vizează lezarea diferitor drepturi în regiunea transnistreană, acordată consultanță unui număr de 458 de solicitanți, precum și desfășurate 185 ședințe interinstituționale cu abordarea diverselor aspecte ce vizează dificultățile întâmpinate urmare a acțiunilor unilaterale ale exponenților structurilor de la Tiraspol sau reieșind din situația nereglementării transnistrene.
2,00
UPRCivil Society; Human rights defenders, Monitoring, evaluation & reporting, Transnistrian regionTake appropriate steps to initiate the elaboration of a monitoring mechanism of the human rights situation in the Transnistrian region of the Republic of Moldova, with the involvement of civil society representatives from both banks of the river Nistru. (121.175)3
După o pauză de 5 ani și 4 luni, la 15 iunie 2018 a avut loc reluarea activității grupurilor de lucru pentru drepturile omului de pe cele două maluri ale Nistrului, în cadrul acestora fiind parte și reprezentanții mediului asociativ civil, unde Chișinăul insistă necondiționat pe elaborarea unor mecanisme eficiente de monitorizare a situației în domeniul drepturilor omului în regiunea transnistreană. Totodată, Chișinăul întreprinde acțiuni spre mobilizarea eforturilor partenerilor internaționali și sensibilizarea constantă a Tiraspolului întru asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană și eliminarea barierelor în calea liberei circulații. Partea transnistreană se eschivează neargumentat de la implementarea acestor inițiative, oferindu-le o conotație politică nejustificată.
1,50
HRCCivil and Political rights , Transnistrian regionThe State party should review its policies and take all appropriate measures to ensure that individuals in Transnistria can effectively enjoy their rights guaranteed under the Covenant, including those rights which were the subject matter of the recommendations made by the United Nations senior expert on human rights in the Transnistrian region of the Republic of Moldova, Thomas Hammarberg. (6)4
Autoritățile de la Chișinău întreprind acțiuni complexe și continue pentru asigurarea respectării drepturilor omului locuitorilor din regiunea transnistreană. În acest sens la 24 mai 2018 Parlamentul a adoptat Hotărârea nr.89 ,,Cu privire la aprobarea Planului național de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022” (PNADO III), cu fixarea unui șir de acțiuni primordiale întru a asigura respectarea diferitor categorii de drepturi în regiune. Totodată, anual sunt implementate mai multe programe de dezvoltare social-economică în Zona de Securitate și regiunea transnistreană, fiind finanțate atât de la bugetul de stat cât și de către partenerii internaționali pentru dezvoltare.
2,00
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil and Political rights , Transnistrian regionThe Special Rapporteur recommends that key decision makers in the Transnistrian region to ensure that domestic legislation complies with international standards on democracy, the rule of law and human rights law. (91a)
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders, Transnistrian regionThe Special Rapporteur recommends that key decision makers in the Transnistrian region to review and abolish all administrative and legislative provisions that restrict the rights of civil society organizations, including the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. (91b)
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersTransnistrian region, Civil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that key decision makers in the Transnistrian region to ensure a safe and enabling environment for human rights defenders, journalists and lawyers, and establish a genuine, meaningful and regular dialogue with civil society organizations. (91c)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersTransnistrian region, Civil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that key decision makers in the Transnistrian region to grant civil society organizations from the right bank of the Nistru river access to the Transnistrian region. (91d)

SR rights PDTransnistrian regionThe Special Rapporteur calls on the de facto authorities, the Government of the Republic of Moldova, as well as the international community, to treat the recommendations included in UN Senior Expert Hammarberg’s report on human rights in the Transnistrian region in a comprehensive manner, and to act without delay towards their implementation. (62)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaCivil and Political rights , Transnistrian regionThe moratorium on the death penalty should be followed through with de jure abolition (3)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaTorture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Transnistrian regionSteps should be taken to prevent and act upon any case of torture and ill-treatment. A policy of zero tolerance with regard to torture and other violent methods should be given priority. This should be made clear in the code of ethical conduct for police officers and stressed in police education and training. Recruitment procedures in the law enforcement structures should exclude unsuitable applicants. The very term “torture” should be defined in law. When a case of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment has been exposed, the culprits must be subject to criminal and disciplinary sanctions. Police officers facing credible allegations of torture should be immediately suspended from active duty, while investigations are pending. Locations used for interrogation and detention should be regularly and effectively monitored through a mechanism which is ready and equipped to receive confidential complaints. (4)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaReform in the justice sector, Transnistrian regionThe decision to reorganize the functions of criminal investigation and prosecution should be followed through in order to clarify the precise role of the Prosecutor. In the interest of the principle of “equality of arms”, the Prosecutor in the trial procedures should only be able to act as one party. Broader functions for the Prosecutor -- other than those of criminal prosecution and defending the public interest in the criminal-justice system -- should only granted if certain criteria are observed, among them the principles of separation of powers, impartiality, subsidiarity and exceptionality. It would be helpful to consult the Opinions of the Venice Commission and the guidance of the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in this review. (5)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaReform in the justice sector, Transnistrian regionFurther measures should be considered to ensure the integrity, independence and impartiality of the judiciary. Procedures for the recruitment of judges should reward professional skills and high moral standards. Corrupt behaviour and other breaches of trust by a judge should be investigated and punished through a credible and competent disciplinary mechanism. (6)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaReform in the justice sector, Transnistrian regionServing judges should be offered special training to update knowledge, in particular as to the application of human rights. OHCHR training materials might be a useful basis for such training. Steps should be taken to introduce more consistently modern information techniques in the courts. Special training is needed for those judges involved in juvenile justice matters. (7)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaReform in the justice sector, Transnistrian regionThe penitentiary system should be thoroughly reformed. A first step would be to ensure that the number of prisoners be reduced; the current positive trend in this regard should be continued. Detention on remand should only be decided as a last resort when necessary in order to ensure proper investigations or to prevent the suspect from absconding if there is an obvious risk for this. Release on bail should be practiced more frequently. The pledge to develop non-custodial punishments would, if implemented, be a positive step. In the juvenile justice system incarceration should be regarded as the very last resort and an emphasis instead be put on social rehabilitation. (8)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaEconomic, Social and Cultural rights, Reform in the justice sector, Transnistrian regionThe conditions in the penitentiary institutions need an overhaul. Health care must be improved and the competence of the Transnistrian Ministry of Health be better utilized in such efforts. Strong measures are needed to combat the spread of infections, in particular TB and HIV. (9)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaEconomic, Social and Cultural rights, Reform in the justice sector, Transnistrian regionA more systematic approach should be developed to prepare inmates for a life in society after release. This, in turn, speaks for another approach to the right of all persons in detention to keep in regular contact with family members while in custody. (10)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaEconomic, Social and Cultural rights, Reform in the justice sector, Transnistrian regionThe transition from planned state economy to the new market approach with privatizations has resulted in negative consequences for some people, not least vulnerable families. These people have not always managed to protect their rights through the judicial system – the laws have not been sufficiently clear and the procedures too slow. Steps should be taken to defend the interests of those people who have lost housing or land rights as a consequence of these developments. (12)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaReform in the justice sector, Transnistrian regionInhuman disciplinary measures in prisons should be abolished and staff recruited and trained to cope with the daily problems with dignity and fairness. Today’s high recidivism rate is a sign that present practices do not work well. (11)
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaEconomic, Social and Cultural rights, Transnistrian regionIn the further efforts to develop the health care system it is important that the expertise of international agencies is sought and utilized. Standards and protocols ought to be developed in line with international recommendations and best practices. Human rights-based education and training of personnel at all levels should be a priority. The possibility of introducing a general medical insurance scheme which would include pharmaceutical products is another matter for consideration when affordable. (13)
Total

Pages