Monitoring

Average score
2. 69 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaNational human rights institutions, Transnistrian regionFor the monitoring of the human rights situation the office of the Ombudsman is crucial and should be given all possibilities for an effective and independent work, including the necessary budgetary resources and constructive responses on demarches to the various authorities. (38)
UPRPreventing and combating trafficking in human beingsDevelop far-reaching and coordinated policies in order to protect minors against potential offenders and continue existing efforts to prevent and combat human trafficking and new forms of online traffickingЮ (121.108.)3
Prin HG nr.461/2018 a fost adoptată Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia.
3
În pofida faptului că Statul a aprobat Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia, documentele nu conțin măsuri de prevenire și combatere a traficului și exploatării în mediul online. Lipsesc datele oficiale cu privire la ponderea copiilor care zilnic accesează Internetul, folosesc rețelele de socializare și au primit mesaje cu conținut sexual prin intermediul acestora, însă datele unui studiu arată că peste 70% dintre copiii cu vîrsta 12-15 ani zilnic accesează Internetul, 96,5% dintre care au cont/profil pe reţelele de socializare. În lipsa unor măsuri adecvate din partea Statului, acești copii sunt expuși riscului de a deveni victime ale abuzului, exploatării și traficului.
1,50
UPRPreventing and combating trafficking in human beingsPromote the national plan to end human trafficking namely new forms of online human trafficking. (121.109)3
Planul de acțiuni este implementat de actorii vizați conform termenilor stabiliți pentru fiecare acțiune. Planul vizează și modificarea cadrului legal prin includerea noilor forme de exploatare în Codul Penal. În anul 2018 la Codul penal, art.165 – ”Traficul de ființe umane” au fost introduse noi forme de exploatare a victimelor: „însușirea ajutoarelor, indemnizațiilor sau prestațiilor sociale, al folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori științifice”, dar și introduse metode noi de recrutare a victimelor: „răpire; sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor; ţinerea în servitute, în scopul întoarcerii unei datorii; ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane fizice sau juridice” și art.206 – ”Traficul de copii” au fost introduse : însușirea ajutoarelor, indemnizațiilor sau prestațiilor sociale; folosirea ilegală în testări sau experimente medicale ori științifice; folosirea în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere, adopția ilegală.
3
Anual, Statul întreprinde mai multe activități orientate spre sensibilizarea şi informarea societății referitor la riscurile și consecințele TFU, cea mai cuprinzătoare fiind Campania națională „Săptămîna de luptă împotriva TFU”, desfășurată din 2012. În cadrul Campaniei în 2018 au fost informate cca. 153 mii persoane din republică (inclusiv 80975 copii și tineri) și capacitați 10774 specialiști în domeniu, în 2019 - cca.111561 persoane informate și 10774 specialiști capacitați, fapt ce vorbește despre un efort de promovare semnificativ din partea Statului. Totodată, nu se cunoaște, dacă subiectele de sensibilizare includ și noile forme de trafic, inclusiv online. Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 nu conține nici o măsură ce vizează traficul și exploatarea în mediul online. Deși noi forme de trafic au fost incluse în Codul penal, exploatarea în mediul online pînă în prezent nu a fost criminalizată.
1,50
UPRPreventing and combating trafficking in human beingsContinue to intensify efforts to stop human trafficking. (121.110.)3
S-au întreprins eforturi de îmbunătățire a cadrului legal - amendarea Codului penal în care a fost criminalizat traficul de persoane în scop sexual și în scop de muncă. Sancțiunile penale pentru infracțiunile de trafic au fost înăsprite, mai ales pentru cazurile care implică o victimă copil sau traficul în scop sexual, și sunt proporționale cu cele pentru alte infracțiuni grave. S-au organizat instruiri pentru polițiști, polițiști de frontieră, procurori și judecători pentru investigarea viguroasă, urmărirea penală, și condamnarea traficanților. Totodată, nu au fost criminalizate infracțiunile de trafic în mediul online, iar corupția în sistemul judiciar și organele urmăririi penale a împiedicat deferirea justiției a traficanților. Deși există un număr mare de cazuri înregistrate, numărul cauzelor penale trimise în instanță și numărul de persoane condamnate la închisoare este relativ mic.
1,50
UPRPreventing and combating trafficking in human beingsContinue and further enhance the measures to combat human trafficking. (121.111)3
În perioada vizată, organele de drept, au desfăşurat activităţi în domeniul respectiv conform celor patru elemente ale politicilor anti-trafic recunoscute ca fundamentale la nivel internaţional: protecţie, parteneriat, pedepsire, prevenire, realizînd acțiunile din Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, precum și activitățile de bază.
3
S-au întreprins eforturi de îmbunătățire a cadrului legal - amendarea Codului Penal și altor acte normative. Sancțiunile penale pentru infracțiunile de trafic au fost înăsprite, mai ales pentru cazurile care implică o victimă copil sau traficul în scop sexual. Deși există un număr mare de cazuri înregistrate, numărul cauzelor penale trimise în instanță și numărul de persoane condamnate la închisoare este relativ mic. Nu se întreprind măsuri semnificative de asigurare a siguranței victimelor. Limitarea perioadei de arest preventiv a bănuiților (pînă la 12 luni) pune în pericol siguranța victimelor și face posibilă eschivarea infractorilor TFU de la răspunderea penală.
1,50
UPRPreventing and combating trafficking in human beingsContinue its efforts to combat trafficking in human beings. (121.112)3
S-au întreprins eforturi de îmbunătățire a cadrului legal - amendarea Codului Penal și altor acte normative. Sancțiunile penale pentru infracțiunile de trafic au fost înăsprite, mai ales pentru cazurile care implică o victimă copil sau traficul în scop sexual. S-au organizat instruiri pentru polițiști, polițiști de frontieră, procurori și judecători pentru investigarea viguroasă, urmărirea penală, și condamnarea traficanților, dar și activități de informare a publicului larg despre riscurile și consecințele TFU (doar în cadrul Campaniei naționale ”Săptămâna de luptă împotriva TFU” anual sunt informate peste 100 mii persoane din republică (inclusiv 80975 copii și tineri în 2017 și cca. 55 mii elevi în 2019) și capacitați 10774 specialiști în domeniu. Deși există un număr mare de cazuri înregistrate, numărul cauzelor penale trimise în instanță și numărul de persoane condamnate la închisoare este relativ mic. Nu se întreprind măsuri semnificative de asigurare a siguranței victimelor. Limitarea perioadei de arest preventiv a bănuiților până la 12 luni pune în pericol siguranța victimelor și face posibilă eschivarea infractorilor TFU de la răspunderea penală.
1,50
UPRGender equality & Women's rights, Preventing and combating trafficking in human beingsReinforce efforts for women and girls subjected to trafficking. (121.113)4
Trebuie de menționat că pe parcursul perioadei de referință în Republica Moldova a fost îmbunătățit cadrul normativ general în domeniul promovării egalității de gen, abilitării femeilor și nondiscriminării, precum: 1) Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, care reprezintă documentul de politică publică națională de bază pentru domeniul de referință și are drept scop garantarea implementării măsurilor care vor permite dezvoltarea și prosperarea în condiții egale tuturor cetățenilor, fiind asigurată abordarea drepturilor omului prin prisma a zece arii de intervenții, inclusiv protejarea împotriva discriminării și promovarea egalității, prevenirea și combaterea violenței în familie și asigurarea egalității de gen. 2) Programul naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia. Acest document de politică recunoaște rolul important pe care îl au femeile în consolidarea păcii și securității și propune pași concreți în vederea înlăturării barierelor identificate care reduc reprezentarea și influența femeilor în sistemul de securitate. Pe parcursul perioadei de raportare au fost aduse îmbunătățiri în ceea ce privește promovarea și participarea femeilor în viața politică și luarea publică a deciziilor prin includerea cotelor de reprezentare minimă de 40% pentru ambele sexe și a mecanismului de implementare a acestora.
3
Statul a adoptat amendamente la legislația cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, prin prisma acordării victimelor TFU a dreptului de a beneficia de asistență juridică garantată de stat necondiționat, indiferent de nivelul veniturilor. Totodată, se constată reducerea nivelului de finanțare din partea Statului a serviciilor de asistență și protecție a victimelor, centrele de plasament pentru victimele TFU și violenței în familie fiind subfinanțate. Serviciile de asistență psihologică, integrarea profesională a victimelor, reabilitarea și reintegrarea copiilor sunt insuficient dezvoltate și nu au acoperire financiară necesară. Contrar standardelor internaționale, există practica de punere sub învinuire a victimelor TFU, inclusiv a minorilor pentru implicarea în activități ilegale care rezultă din constrângerea traficantului. Mai mult, limitarea perioadei de arest preventiv a bănuiților pînă la 12 luni pune în pericol siguranța victimelor și face posibilă eschivarea infractorilor TFU de la răspunderea penală.
1,75
UPRPreventing and combating trafficking in human beingsFurther strengthen public institutions to combat trafficking in persons, through dedicated resources, enhanced cooperation with civil society, and incorporating best practices. (121.114)4
în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane activează instituții specializate (Centrul pentru combaterea traficului de persoane, Secția combaterea TFU din cadrul Procuraturii Generale, Biroul antitrafic din cadrul PCCOCS, coordonatorul național antitrafic în cadrul Cancelariei de Stat, 6 Centre de plasament pentru victimele TFU în republică etc.) Specialiștii cu competențe în prevenirea și combaterea TFU sunt instruiți în domeniu și cooperează cu societatea civilă și parteneriii de dezvoltare în realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni, precum și în activitatea de bază, precum și pe platformele Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane (CN CTFU), Grupul tehnic coordonator al Secretariatului permanent al CN CTFU, precum și alte platforme stabilite de parteneri.
4
Se întreprind măsuri de instruire/capacitare a specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii TFU (aprox. 860 de specialiști ai organelor de drept, din domeniul asistenței sociale, medicale etc. în 2017 și 1008 de specialiști în 2018), organizate de către sau în colaborare cu autoritățile publice, organizațiile necomerciale naționale sau organizațiile internaționale. Se constată reducerea nivelului de finanțare din partea Statului a serviciilor de asistență și protecție a victimelor, centrele de plasament pentru victimele TFU și violenței în familie fiind subfinanțate. În acest sens, Statul creează parteneriate de colaborare cu organizațiile societății civile, cooperează cu organizațiile internaționale, care acordă suport financiar Statului pe segmentul acordării serviciilor de asistență și protecție a victimelor.
2,00
UPRPreventing and combating trafficking in human beingsImplement further measures to improve its investigation and prosecution of human trafficking cases and enhance the legal and social protection of victims of human trafficking. (121.115)3
Activitățile desfășurate pe acest segment, au fost apreciate în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația traficului de ființe umane, ediția anului 2019, emis anual. Potrivit concluziilor expuse în Raport, autoritățile naționale ale Republicii Moldova, au depus eforturi impunătoare pentru atingerea standardelor în vederea combaterii definitive a traficului de persoane, din care considerente țara noastră a fost clasată pe poziția TIER 2 (Țările ale căror guverne nu îndeplinesc pe deplin standardele minime ale Actului pentru Protecția Victimelor din anul 2000 (TVPA) al SUA, dar depun eforturi semnificative pentru a se conforma acestor standarde.)
1,50
UPRGender equality & Women's rights, Preventing and combating trafficking in human beingsContinue to ensure legal protection for women and girls subjected to gender-based violence and trafficking. (121.116)3
Protecție este asigurată tuturor victimelor TFU. Victimele dispun de dreptul la asistență juridică garantată de stat, asistență medicală, socială, psihologică etc. Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează 7 centre prestatoare de servicii specializate adresate victimelor violenței în familie, inclusiv și a traficului de ființe umane, fiind repartizate geografic în regiunile nord, centru și sud ale țării, finanțate din bugetul de stat: 1. Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, mun. Chișinău. 2. Centrul Maternal “Pro Familia”, or. Căușeni; 3. Centrul Maternal or. Anenii Noi ; 4. Centrul Maternal “Pro Femina”, or. Hîncești; 5. Centrul Maternal, or. Cahul; 6.Centrul de Criză Familială “Sotis”, or. Bălți; 7. Centrul Maternal “Ariadna”, or. Drochia; Totodată, pe teritoriul țării activează și 3 centre prestatoare de servicii victimelor violenței în familie finanțate din mijloacele donatorilor: 1. Centrul gestionat de AO “Refugiul Casa Mărioarei”, mun. Chișinău ; 2. Centru de zi - Centrul de Drept al Femeilor, mun. Chișinău; 3. Centrul de reabilitare a victimelor torturii “Memoria”, mun. Chișinău.
1,50
UPRPreventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorStrengthen the judiciary and law enforcement for a more effective investigation and prosecution of trafficking cases. (121.128)3
Ținînd cont de necesitățile organelor de drept în investigarea, urmărirea penală și examinarea cazurilor de TFU, sunt organizate instruiri, ateliere de lucru, vizite de studii pentru preluarea bunelor practici, în vederea consolidării capacităților specialiștilor. Potrivit dispoziţiei Judecătoriei Chişinău nr. 22 din 18.06.2019, s-a dispus constituirea completului specializat pentru examinarea cauzelor privind traficul de fiinţe umane şi infracţiuni conexe, în sediul Buiucani al Judecătoriei Chişinău. De asemena, în cadrul Judecătoriei Chișinău, prin dispoziția din 18.06.2019 a fost constituit completul specializat pentru examinarea cauzelor de TFU și crime conexe, compus din 12 judecători. Un complet de judecată din 3 judecători a fost constituit și în Cadrul Curții de Apel Chișinău la 10.05.2018. Specializarea judecătorilor a avut loc urmare a Hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii din 17.04.2018.
3
În decembrie 2017 a fost creat Biroul Antitrafic în cadrul Procuraturii mun. Chișinău (în componența a 5 procurori specializați), care are competențe de exercitare și conducere a urmăririi penale pe cauzele investigate de inspectoratele de poliție din mun. Chișinău privind infracțiunile de TFU și conexe acestora. De asemenea, au fost revizuite procesele interne de repartizare a cazurilor (doar procurorii cu o pregătire de specialitate vor gestiona cazurile de TFU). Oficiile teritoriale ale procuraturii au desemnat câte un procuror responsabil pe cazurile TFU. În aprilie 2018, printr-o Decizie a CSM a fost demarată implementarea proiectului pilot de specializare a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Chișinău și a Curţii de Apel Chişinău, pentru examinarea cauzelor privind TFU și a crimelor conexe. Cu suportul financiar al donatorilor, în 2018 au fost organizate instruiri pentru polițiști, polițiști de frontieră, procurori și judecători. Totuși, în procesul de investigație, nu sunt utilizate în mod consecvent tehnici bazate pe o abordare centrată pe victimă, iar sectorul justiției și organele de drept continuă să fie vulnerabile la corupție și influență politică, ceea ce împiedică deferirea justiției a traficanților. Numărul cauzelor penale trimise în instanță în raport cu numărul de cazuri înregistrate este relativ mic, la fel și numărul de persoane.
1,50
HRCPreventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorThe State party should strengthen its efforts to investigate, prosecute and, if convicted, punish individuals involved in trafficking in persons, including, where relevant, public officials, with penalties commensurate with the gravity of the crime, and provide victims with access to effective remedies, including rehabilitation. (20)3
În scopul eficientizării activității de prevenire și combatere a infracțiunilor privind traficul de ființe umane, traficul de copii și altor infracțiuni asimilate sau conexe acestora, prin dezvoltarea mecanismelor de sesizare a procurorilor cu privire la aceste infracțiuni, din prima sursă, ținând cont de prevederile art.27 alin.(2) a Convenției Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de ființe umane, prin ordinul Procurorului General nr.56/15 din 08.12.2017 a fost instituită în cadrul Procuraturii „Linia Verde Antitrafic” la numărul de telefon mobil (+373)69999021 și email-ul antitrafic@procuratura.md.Potrivit Codului Penal pentru comiterea Traficului de ființe umane (art. 165) sunt prevăute pedepse de la 6 la 12 ani, iar în cazul circumstanțelor agravante pînă la 20 de ani. Pentru Traficul de copii (art. 206) sunt prevăzute pedepse cu închisoarea de la 10 la 12 ani, iar pentru circumstanțe agravante pînă la 20 de ani. La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.
1,50
HRCEconomic, Social and Cultural rights, Preventing and combating trafficking in human beingsThe State party should provide victims with access to effective remedies, including rehabilitation. (20)3
În conformitate cu prevederile Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor nr. 137 din 29.07.2016, art.2 „Serviciile de suport acordate victimelor infracţiunilor”, reabilitarea victimelor infracţiunilor, precum şi a drepturilor acestora, se realizează prin punerea la dispoziţie a unor servicii de suport:a) consiliere informaţională a victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile sale şi serviciile de care pot beneficia; b) consiliere psihologică; c) asistenţă juridică garantată de stat; d) compensare financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune.
2
Prin adoptarea Legii nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor Statul a creat cadrul legal și a instituit mecanismul de compensare financiară acordată de stat victimelor unor infracţiuni. Pe parcursul celor 2 ani de la intrarea în vigoare a capitolului respectiv din Legea nr. 137/2016 (1 ianuarie 2018), mecanismul nu s-a implementat în practică, reieșind din faptul că nici o victimă nu a beneficiat de compensarea prejudiciului. Astfel, se pune la îndoială funcționalitatea și viabilitatea acestui mecanism.
1,25
HRCEconomic, Social and Cultural rights, Preventing and combating trafficking in human beingsThe State party should broaden the implementation of measures to assist the social integration of victims and to provide access to quality health care and counselling services throughout the State party. (20)3
În conformitate cu prevederile Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1387 din 10 decembrie 2007, persoanele asigurate beneficiază de următoarele tipuri de asistenţă medicală: asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească; asistenţa medicală primară; asistenţă medicală spitalicească; asistenţa medicală specializată de ambulator, inclusiv stomatologică; asistenţă medicală spitalicească; servicii medicale de înaltă performanţă, îngrijiri medicale la domiciliu. Normele metodologice, aprobate prin Ordinul nr. 596/404 din 21.07.2016 stabilesc condiţiile acordării asistenţei medicale pentru fiecare nivel şi tip de prestatori de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în funcţie de politicile din domeniul sănătăţii şi priorităţile de sănătate stabilite. Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară, toată populaţia indiferent de statutul persoanei asigurate sau neasigurate, se înregistrează pe lista medicului de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, fiind respectate principiile liberei alegeri a medicului de familie, precum şi de acordare a asistenţei medicale primare persoanelor înregistrate în listă, conform actelor normative în vigoare. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate în cadrul asistenţei medicale primare persoanelor neînregistrate pe lista medicului de familie din instituţia respectivă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, sunt achitate de pacient în casa instituţiei medico-sanitare, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale primare gratuite, cu consemnarea acordului informat privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală sau în cazul refuzului pacientului de a consemna acordul dat, constatarea procedurii de informare prin semnătură suplimentară a altui medic (şefului subdiviziunii). Serviciile medicale supra Program unic sunt contra plată şi se prestează în corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, (ex. servicii stomatologice, cosmetologice, recuperare- reabilitare, balneare etc). Pentru persoanele neasigurate, asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa medicală primară se acordă în volumul stabilit de Programul unic, inclusiv prescrierea medicamentelor compensate în conformitate cu actele normative în vigoare, fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii. Asistenţă medicală specializată de ambulator şi spitalicească, în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice (tuberculoza; psihozele şi alte tulburări mentale şi de comportament; alcoolismul şi narcomania; afecţiunile oncologice şi hematologice maligne confirmate; HIV/SIDA şi sifilisul; hepatita virală acută A, botulismul, meningitele şi meningoencefalitele virale, bacteriene şi parazitare, gripa pandemică, varicela, rujeola, leptospiroza, malaria, febra tifoidă şi paratifoidă, tifosul exantematic, holera, tetanosul, antraxul, bruceloza, febrele hemoragice, febra Q, parotidita epidemică, rabia, trihineloza, pesta, iersinioza, tularemia, difteria, poliomielita, rubeola) sunt acoperite din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform legislaţiei. Persoanele neasigurate cu maladii, conform listei menţionate, beneficiază de investigaţii, consultaţii şi tratament gratuit în staţionar, inclusiv supraveghere post-terapeutică la medicii specialişti de profil, precum și la medicii de familie.
1,50
CEDAWPreventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorEnsure the timely prosecution and commensurate punishment of traffickers, as well as review its sentencing policy in trafficking cases. (22a)
CEDAWPreventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorProvide mandatory and gender-sensitive training for judges, prosecutors, police officers and other law enforcement officers on legal provisions related to trafficking. (22b)
CEDAWPreventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorEffectively implement the National Action Plan attached to the National Referral System Strategy aimed at early identification and referral of victims of trafficking, and undertake preventive measures such as raising awareness on the risks of trafficking for disadvantaged and marginalized groups of women. (22c)4
Anual, în perioada 18-25 octombrie este organizată și desfășurată Campania națională ,,Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”. Astfel, la 18.10.2019 la inițiativa Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) în comun cu voluntarii Centrului de resurse pentru studenți din Chișinău, a fost organizat un Flashmob unde au fost distribuite materiale informative cu privire la TFU trecătorilor din 2 parcuri din Chișinău. Totodată, în anul curent au fost desfășurate 26 lecții publice în instituțiile de învățământ și bibliotecile publice din mun. Chișinău, fiind informați peste 985 de tineri despre amenințările și riscurile fenomenului traficului de ființe umane. De asemenea, în vederea sensibilizării populației cu privire la riscurile TFU, Centrul pentru combaterea traficului de persoane plasează pe pagina de Facebook informații cu privire la cazurile de rezonanță descoperite de Centru, precum și acțiunile întreprinse în scop de informare a societății despre participarea la diverse evenimente (ședințe, ateliere de lucru, conferințe, deplasări de lucru, vizite de studiu, participarea la emisiuni televizate și posturi de radio naționale) organizate în scopul ridicării nivelului de profesionalism al angajaților CCTP, precum și prevenirii cazurilor de TFU și informării societății despre riscurile și consecințele fenomenului în cauză. Strategia Sistemului național de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (2009-2016) s-au finalizat în anul 2016. Planul de acțiuni a fost implementat, iar la moment MSMPS lucrează la reconceptualizarea acestuia în baza Legii 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor. Campanii de informare și sensibilizare: La 31 ianuarie 2019 a avut loc lansarea proiectului "Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale", care va fi implementat de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii în parteneriat cu Cancelaria de Stat și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu suportul financiar al Guvernului Olandei. Ieri, 30 iulie, în contextul „Zilei mondiale împotriva traficului de persoane", Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, dar şi Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), CI ”La Strada” a organizat un eveniment de informare și sensibilizare despre riscurile și consecințele traficului de ființe umane pentru publicul larg. În vederea marcării la 18 octombrie a "Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane", la nivel național, pentru al VIII-lea an consecutiv, s-a desfășurat Campania națională "Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane", în perioada 18-25 octombrie 2019. http://antitrafic.gov.md/public/files/Nota_informativa_Campania_nationala_2019_coordonat_1.pdf Pînă în prezent, politica naţională în domeniu a fost realizată în conformitate cu prevederile planurilor naţionale de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane, aprobate de către Guvern (6 planuri realizate începînd cu anul 2001) şi ale Strategiei Sistemului național de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (2009-2016), adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova. Realizarea activităților prevăzute în Planul naţional pentru perioada anilor 2014-2016, precum şi în Strategia Sistemului național de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (2009-2016) s-au finalizat în anul 2016. Monitorizarea şi coordonarea activităților incluse în două documente de politici distincte au evidenţiat un șir de lacune, precum: dublarea eforturilor şi a resurselor, perioade şi indicatori diferiţi de raportare, sisteme diverse de colectare a datelor statistice etc. În acest context s-a impus necesitatea elaborării unui document strategic comun, care să acopere toate segmentele existente ale dezvoltării politicilor în acest domeniu. Astfel, în vederea înglobării obiectivelor strategice ale statului în lupta împotriva fenomenului traficului de fiinţe umane, armonizării şi consolidării eforturilor instituţiilor/organizaţiilor competente şi cu interes, a fost elaborată Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 461/2018). Scopul Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 constă în dezvoltarea durabilă a sistemului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane prin prisma paradigmei 4P. Strategia asigură continuitatea politicii de stat privind reformarea relaţiilor de cooperare naţională şi transnaţională între organizaţiile guvernamentale, necomerciale şi interguvernamentale pentru implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, în vederea promovării drepturilor victimelor și prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane, conform principiilor respectării drepturilor omului şi a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. De asemenea, Strategia va contribui la realizarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022.
2,00
CEDAWGender equality & Women's rights, Preventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorReview its laws on prostitution in order to ensure that women in prostitution are not discriminated or penalized by administrative fines, and intensify its efforts to support women who wish to leave prostitution, and implement measures to decrease the demand for such acts and consider introducing sanctions for sex buyers. (22d)4
La 09.11.2018, a fost publicată Legea nr.159 din 12.10.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, în rezultatul unei analize a practicii de urmărire penală și celei judiciare efectuate pe domeniu. Legea respectivă conţine mai multe norme de modificare ale prevederilor Codului contravențional, printre care şi cele care privesc contravenția prevăzută la art.89 – „Practicarea prostituției”. Modificările operate au înlăturat unele neclarități legate de noțiunea „Practicarea prostituției”, care au constituit și obiect de reflecție în cauza Litschauer vs. Republica Moldova. Conform modificărilor operate, contravenția menționată a fost definită ca: „…(1) Practicarea prostituţiei, adică satisfacerea dorinţei sexuale a unei persoane prin orice metodă şi/sau mijloace, contra plată, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice,…”. Mai mult, a fost prevăzută și răspunderea pentru beneficierea de serviciile de practicare a prostituției, acțiuni ce nu au fost incriminate anterior de legea contravențională. Respectiv, la alin.(2) art.89 din Codul contravențional s-a indicat că este sancţionată „… Beneficierea de serviciile indicate la alin.(1) în schimbul oferirii sau promisiunii de a oferi recompensă persoanei care prestează asemenea servicii.”. MSMPS Reieșind din abordarea prohibiționistă a fenomenului prostituției, cadrul legal conține prevederi pentru sancționarea acțiunilor respective prin reflectarea acestora în infracțiunile conexe fenomenului: articolul 1351 Infracţiuni împotriva umanităţii; articolul 165 Traficul de fiinţe umane; articolul 206 Traficul de copii; articolul 208 Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale; Pornografia infantilă 2081; 2082 Recurgerea la prostituţia practicată de un copil al CP. Totodată în articolul 220 CP legiuitorul a prevăzut în calitate de infracțiune îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 10 ani. Totodată menționăm că, în perioada de raportare au fost operate modificări la Codul Contravențional art.89. Practicarea prostituţiei. Astfel legiuitorul a convenit asupra definiției acesteia și sancționarea persoanelor: Articolul 89. Practicarea prostituţiei\: (1) Practicarea prostituţiei, adică satisfacerea dorinţei sexuale a unei persoane prin orice metodă şi/sau mijloace, contra plată, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, se sancţionează cu amendă de la 36 la 48 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore. (2) Beneficierea de serviciile indicate la alin.(1) în schimbul oferirii sau promisiunii de a oferi recompensă persoanei care prestează asemenea servicii se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore. (3) Persoana care a comis contrar voinţei sale acţiunile prevăzute la alin. (1) este absolvită de răspundere contravenţională. La fel activitatea de producere, comercializare, difuzare sau păstrare a produselor pornografice și se sancționează conform Codul contravenţional (art. 90) cu amendă de la 24 la 30 unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice ori amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. De asemenea, realizarea activităţilor publice cu impact negativ asupra minorilor prin difuzarea informaţiei publice şi/sau săvîrşirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituţiei, pedofiliei sau pornografiei se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an (art. 901).
2,00
UNCATPreventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorThe State party should take prompt and effective measures to prevent trafficking in persons in the Republic of Moldova and investigate, prosecute and, if they are convicted, punish individuals involved in trafficking in persons, including, where relevant, public officials, with penalties commensurate with the gravity of the crime, under relevant articles of the Criminal Code. (26)
UNCATEconomic, Social and Cultural rights, Preventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorThe State party should provide victims with access to effective remedies, including rehabilitation, in all parts of the country. (26)
CESCRPreventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorthe State party step up its efforts to investigate acts of trafficking effectively and to prosecute and punish perpetrators with penalties commensurate with the gravity of their offences. (47)
CESCREconomic, Social and Cultural rights, Preventing and combating trafficking in human beings, Reform in the justice sectorThe State-party should provide shelters for victims of trafficking; and ensure their access to assistance, recovery and reintegration programmes. (47)
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorThe Committee reiterates its recommendation that the State party further develop a comprehensive legislative framework, fully compatible with the principles and provisions of the Convention, and ensure the effective implementation of child-related laws at the national, regional and local levels. (6)2
Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, chiar și cu ultimele modificări aduse în anul 2016 nu corespunde realităților și principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, iar cadrul normativ adoptat ulterior acoperă doar segmentar problemele din domeniul protecției copiilor. În această situație este imperativă modificarea cadrului legislativ de bază pentru a fi în corespundere cu rigorile internaționale din domeniu.
1,00
CRCRights of children and young people, Economic, Social and Cultural rights, Reform in the justice sectorThe Committee, noting the adoption of sectoral strategies relating to child protection and education, recommends that the State party as a matter of priority establish and implement a comprehensive policy on children that encompasses all areas covered by the Convention and develop a strategy with the elements for its application, which is supported by sufficient human, technical and financial resources. (7)3
• Statul a asigurat elaborarea unor strategii în domeniu, precum și a planurilor de acțiuni pentru implementarea acestora. Drept rezulat au fost elaborate și modificate unele acte legislative. • Strategia privind protecția copilului pentru aniii 2014 – 2020 acoperă majoritatea domeniilor reglementate de Convenție. Mai puțin sunt abordate următoarele aspecte: sărăcia, protecția copiilor aflați în detenție. • Se atestă o alocare insuficientă a resurselor umane și financiare pentru realizarea tuturor măsurilor prevăzute în documente. • În anul 2020, va expira o parte din Strategii, evaluarea la termen despre gradul de implementare a Strategiilor nu a fost efectuată.
1,50
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorNoting that the National Council for Child Rights Protection was reactivated in 2014, the Committee recommends that the State party provide the Council with a clear mandate and sufficient authority to coordinate all activities related to the implementation of the Convention at the cross-sectoral, national, regional and local levels. The State party should ensure that the coordinating body remains within the Office of the Prime Minister to facilitate high level intersectoral coordination, and is provided with the human, technical and financial resources necessary for its effective operation. (8)3
În anul 2019 Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului a suferit modificării structurale la nivelul Cancelariei de Stat, activitatea Consiliului fiind asigurată de Direcția Secretariate permanente. Totuși careva schimbări de substanță în materia drepturilor copilului datorită acestor remedieri nu se constată. Statul în continuare nu a reușit să asigure funcționalitatea eficientă a Consiliului, la moment acesta având mai mult o activitate ocazională și declarativă.
1,50
Total

Pages