Monitoring

Средняя оценка
2. 69 /5
1546207200
МеханизмСфераРекомендацииОценка от ПравительстваОценка от НПЗУОценка от НПОСредняя
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧСоздать независимое национальное правозащитное учреждение в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы). (121.18)25
Statul a întreprins măsuri legislative semnificative de instituire a instituției naționale pentru protecția drepturilor omului în RM, inclusiv acordând un mandat constituțional de promovare și protecție a drepturilor omului, prin amendarea Constituției RM în 2017 (Titlul II, art. 591). În 2018 Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat cu statutul ”A”. Dar pentru a menține statutul ”A” în cadrul următoarei proceduri de acreditare, Statul trebuie să depună efort pentru a realiza recomandările emise în 2018 de Subcomitetul de acreditare GANHRI.
2
nth
1,80
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧСоздать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами. (121.19)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI), ceea ce prezintă recunoașterea corespunderii Instituției Ombudsmanului din Republica Moldova Principiilor de la Paris, document care include standardele de bază pentru funcționarea instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului.
5
Statul a întreprins măsuri legislative semnificative de instituire a instituției naționale pentru protecția drepturilor omului în RM, inclusiv acordând un mandat constituțional de promovare și protecție da drepturilor omului, prin amendarea Constituției RM în 2017 (Titlul II, art. 591). În 2018 Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat cu statutul ”A”. Dar pentru a menține statutul ”A” în cadrul următoarei proceduri de acreditare, Statul trebuie să depună efort pentru a realiza recomandările emise în 2018 de Subcomitetul de acreditare GANHRI.
1
te
1,67
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧУкрепить независимость института омбудсмена, в том числе на основе пересмотра соответствующего законодательства об омбудсмене. (121.20.)3
Prin Legea nr. 70 din 13 aprilie 2017, titlul II din Constituția Republicii Moldova a fost completat cu capitolul IIIˡ, intitulat „Avocatul Poporului", asigurându-se, astfel, alinierea legislației naționale la standardele internaționale și susținute, totodată, recomandările Comisiei de la Veneţia potrivit cărora „pentru a proteja independenţa instituţiei Ombudsmanului de fluctuaţia politică, ar fi de preferat de a garanta în Constituţie existenţa acestei instituţii şi activităţile ei de bază”. Noile dispoziţii stabilesc autoritatea care investeşte Avocatul Poporului în funcţie, misiunea acestuia, imunitățile și garanțiile, aspecte privind independenţa şi incompatibilităţile funcţiei de Avocat al Poporului, precum și condițiile necesare pentru a fi întrunite de către potențialii candidați la funcția de Avocat al Poporului. Totodată, în scopul consolidării rolului instituției Avocatului Poporului, în particular sub aspectul consolidării independenței financiare, Ministerul Justiției a inițiat procesul de modificare a Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul).
3
Garanțiile de independenţă ale Avocatului Poporului (AP) au fost consolidate prin amendarea Constituției RM în 2017 (Titlul II, art. 591). Începând cu 2017 s-a înregistrat o sporire considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului AP și AP pentru drepturile copilului. Considerăm că pentru realizarea mandatului, nivelul de finanțare este suficient. Totodată, există deficiențe și inegalități în legătură cu salariul Avocaților Poporului și angajaților instituției (Guvernul a respins propunerea legislativă a OAP). Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin HG 549 din 12.11.2019, Statul a decis alocarea unui sediu nou. Totuși, acesta nu corespunde pe deplin cerințelor: spațiu insuficient pentru crearea locurilor de muncă pentru toți angajații instituției, posibilitatea limitată a sediului pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale, necesitatea identificării resurselor financiare pentru adaptarea sediului reieșind din necesitățile instituției. Nu a fost implementată recomandarea Subcomitetului de Acreditare GANHRI și a Comisiei de la Veneția de modificare a procedurii de numire a AP cu votul majorității calificate în Parlament.
3
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) a fost acreditat de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI) cu statutul „A”, ceea ce prezintă recunoașterea corespunderii Instituției Ombudsmanului din țara noastră Principiilor de la Paris. Cu toate acestea, OAP se confruntă cu dificultăți în desfășurarea activităților, printre care: • Nu este asigurată independența financiară deplină a instituției. Bugetul instituției este negociat cu Ministerul Finanțelor și nu este depus direct către Parlamentul Republicii Moldova. • Lipsa sediului și accesibilitatea redusă a spațiului în care este localizat pentru persoanele cu dizabilități, utilizatoare a scaunelor rulante. • Lipsa clarității în privința statutului Avocatului Copilului vs. Avocatul Poporului.
1,50
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧПредпринять конкретные шаги по укреплению независимости учреждения омбудсмена. (121.21)23
Garanțiile de independenţă ale Avocatului Poporului (AP) au fost consolidate prin amendarea Constituției RM în 2017 (Titlul II, art. 591). Începând cu 2017 s-a înregistrat o sporire considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului AP și AP pentru drepturile copilului. Considerăm că pentru realizarea mandatului, nivelul de finanțare este suficient. Totodată, există deficiențe și inegalități în legătură cu salariul Avocaților Poporului și angajaților instituției (guvernul a respins propunerea legislativă a OAP). Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin HG 549 din 12.11.2019, Statul a decis alocarea unui sediu nou. Totuși, acesta nu corespunde pe deplin cerințelor: spațiu insuficient pentru crearea locurilor de muncă pentru toți angajații instituției, posibilitatea limitată a sediului pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale, necesitatea identificării resurselor financiare pentru adaptarea sediului reieșind din necesitățile instituției. Nu a fost implementată recomandarea Subcomitetului de Acreditare GANHRI și a Comisiei de la Veneția de modificare a procedurii de numire a AP cu votul majorității calificate în Parlament.
52,50
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧАктивизировать усилия по укреплению независимости учреждения омбудсмена. (121.22)3
Garanțiile de independenţă ale Avocatului Poporului (AP) au fost consolidate prin amendarea Constituției RM în 2017 (Titlul II, art. 591). Începînd cu 2017 s-a înregistrat o sporire considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului AP și AP pentru drepturile copilului. Considerăm că pentru realizarea mandatului nivelul de finanțare este suficient. Totodată, există deficiențe și inegalități în legătură cu salariul Avocaților Poporului și angajaților instituției (guvernul a respins propunerea legislativă a OAP). Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin HG 549 din 12.11.2019, Statul a decis alocarea unui sediu nou. Totuși, acesta nu corespunde pe deplin cerințelor: spațiu insuficient pentru crearea locurilor de muncă pentru toți angajații instituției, posibilitatea limitată a sediului pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale, necesitatea identificării resurselor financiare pentru adaptarea sediului reieșind din necesitățile instituției. Nu a fost implementată recomandarea Subcomitetului de Acreditare GANHRI și a Comisiei de la Veneția de modificare a procedurii de numire a AP cu votul majorității calificate în Parlament.
32,00
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧОбеспечить соответствие Бюро народного адвоката (омбудсмена) Парижским принципам (статус «А»). (121.23)4
În perioada de raport, Procuratura Generală a întreprins măsurile prevăzute de lege în vederea garantării dreptului la un proces echitabil. În toate cazurile s-a asigurat în măsură corespunzătoare transparența procesului de judecată, adică în ședințe publice (procesele de judecată închise fiind desfășurate în condițiile legii).
5
Garanțiile de independenţă ale Avocatului Poporului (AP) au fost consolidate prin amendarea Constituției RM în 2017 (Titlul II, art. 591). Începînd cu 2017 s-a înregistrat o sporire considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului AP și AP pentru drepturile copilului. În 2018 Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat cu statutul ”A”. Dar pentru a menține statutul ”A” în cadrul următoarei proceduri de acreditare, Statul trebuie să depună efort pentru a realiza recomandările emise în 2018 de Subcomitetul de acreditare GANHRI.
32,40
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧПредоставить Бюро омбудсмена надлежащие средства и достаточные финансовые ресурсы для выполнения им своих задач. (121.24)4
Oferirea unui sediu cu mijloace adecvate HG nr.549/2019, totodată, una din condițiile de acordare a statutului A unei instituții de promovare și apărare a drepturilor omului este autonomia financiară suficientă a acesteia. Conform Legii nr. 52/2014 „Articolul 37. Finanțarea Oficiului (1) Oficiul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. (2) Bugetul Oficiului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
3
S-au întreprins acțiuni de asigurare a finanțării adecvate a instituției pentru realizarea mandatului. Începînd cu 2017 a crescut considerabil bugetul instituției pentru asigurarea realizării mandatului AP și AP pentru drepturile copilului. Totuși, Instituția Ombudsmanului rămîne neatractivă datorită nivelului de salarizare scăzut al angajaților și condițiilor de muncă, ceea ce generează fluctuația personalului și are un impact negativ asupra realizării mandatului. Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin HG 549 din 12.11.2019, Statul a decis alocarea unui sediu nou. Totuși, acesta nu corespunde pe deplin cerințelor instituției: spațiu insuficient pentru crearea locurilor de muncă pentru toți angajații instituției, posibilitatea limitată a sediului pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale, necesitatea identificării resurselor financiare pentru adaptarea sediului reieșind din necesitățile instituției.
32,00
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧ Усилить регулятивные и институциональные полномочия омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами. (121.25)3
Garanțiile de independenţă ale Avocatului Poporului (AP) au fost consolidate prin amendarea Constituția RM în 2017 (Titlul II, art. 591). Începînd cu 2017 s-a înregistrat o sporire considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului AP și AP pentru drepturile copilului. Considerăm că pentru realizarea mandatului nivelul de finanțare este suficient. Totodată, există deficiențe și inegalități în legătură cu salariul Avocaților Poporului și angajaților instituției (guvernul a respins propunerea legislativă a OAP). Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin HG 549 din 12.11.2019, Statul a decis alocarea unui sediu nou. Totuși, acesta nu corespunde pe deplin cerințelor: spațiu insuficient pentru crearea locurilor de muncă pentru toți angajații instituției, posibilitatea limitată a sediului pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale, necesitatea identificării resurselor financiare pentru adaptarea sediului reieșind din necesitățile instituției. Nu a fost implementată recomandarea Subcomitetului de Acreditare GANHRI și a Comisiei de la Veneția de modificare a procedurii de numire a AP cu votul majorității calificate în Parlament.
1,50
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧПродолжать усилия по укреплению институционального потенциала учреждения народного адвоката. (121.26)3
Statul nu întreprinde măsuri suficiente de consolidare a capacităților instituționale ale angajaților instituției specifice activității Oficiului Avocatului Poporului. Deși prin HG nr. 201/2009 s-a instituit mecanismul de instruire continuă a angajaților, instituțiile publice avînd obligația să asigure instruirea profesională a anjagaților din entitate, totuși, o asemenea reglementare nu acoperă pe deplin necesitățile de instruire în domeniul drepturilor omului.
1,50
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧУкрепить существующее национальное правозащитное учреждение в целях обеспечения его соответствия Парижским принципам. (121.27)4
Racordându-ne la standardele garantate de Principiile de la Paris, constatăm că legislația națională oferă instituției naționale pentru drepturile omului o independență necesară realizării eficiente a mandatului.
2,00
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧПродолжать принимать активные меры по борьбе с дискриминацией, обеспечивать равенство и повышение независимости омбудсмена в интересах приведения его института в соответствие с Парижскими принципами. (121.38)3
Garanțiile de independenţă ale Avocatului Poporului (AP) au fost consolidate prin amendarea Constituția RM în 2017 (Titlul II, art. 591). Începînd cu 2017 s-a înregistrat o sporire considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului AP și AP pentru drepturile copilului. Considerăm că pentru realizarea mandatului nivelul de finanțare este suficient. Totodată, există deficiențe și inegalități în legătură cu salariul Avocaților Poporului și angajaților instituției (guvernul a respins propunerea legislativă a OAP). Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin HG 549 din 12.11.2019, Statul a decis alocarea unui sediu nou. Totuși, acesta nu corespunde pe deplin cerințelor: spațiu insuficient pentru crearea locurilor de muncă pentru toți angajații instituției, posibilitatea limitată a sediului pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale, necesitatea identificării resurselor financiare pentru adaptarea sediului la necesitățile instituției. Nu a fost implementată recomandarea Subcomitetului de Acreditare GANHRI și a Comisiei de la Veneția de modificare a procedurii de numire a AP cu votul majorității calificate în Parlament.
1,50
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧКонсолидировать нормативную базу регулирования деятельности и компетенции Совета по обеспечению (равенства). (121.17)2
Începînd cu 2017, Statul inițiază un efort legislativ pentru consolidarea capacităților instituției vizate. La moment, acesta rămîne doar în fază de proiect (aprobat prin HG nr.635 din 05.07.2018, înregistrat în Parlament cu nr.235 din 06.07.2018, ulterior retras). Astfel, apreciem eforturile Statului drept incomplete și care nu sunt în măsură să asigure eficacitatea reală a instituției.
2
În cadrul Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova, pentru anul 2018, CPEDAE evidențiază necesitatea modificării legislației care ar contribui la consilidarea mandatului Consiliului și anume: - Modificarea Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității; - Modificarea Legii nr. 298 /2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în ceea ce ține de majorarea numărului limită a personalului până la 35; - Modificarea Regulamentului de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. De asemenea, Consiliul, în cadrul raportului menționat evidențiază că, pentru a asigura buna funcționalitate este necesar de a elimina ambiguitățile legislative legale de procedura de examinare a plângerilor, în special ce ține de posibilitatea extinderii termenului legal de examinare a plângerilor pentru cauzele de o complexitate înaltă, atribuirea competențelor funcționale de efectuare a vizitelor de monitorizare și investigare.
1,00
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧПовысить эффективность осуществления Закона «Об обеспечении равенства» путем укрепления мандата Совета по вопросам равенства, в том числе путем предоставления ему права разрабатывать обязательные к выполнению рекомендации и наказывать за проявления дискриминации, а также путем повышения осведомленности общественности через образование. (122.24)2
Nu a fost adoptat un act legislativ de către stat, astfel, acțiunile întreprinse rămîn în fază de proiect, iar implementarea acestora este una incertă.
2
În cadrul Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova, pentru anul 2018, CPEDAE evidențiază necesitatea modificării legislației care ar contribui la consilidarea mandatului Consiliului și anume: - Modificarea Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității; - Modificarea Legii nr. 298 /2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în ceea ce ține de majorarea numărului limită a personalului până la 35; - Modificarea Regulamentului de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. De asemenea, Consiliul, în cadrul raportului menționat evidențiază că, pentru a asigura buna funcționalitate este necesar de a elimina ambiguitățile legislative legale de procedura de examinare a plângerilor, în special ce ține de posibilitatea extinderii termenului legal de examinare a plângerilor pentru cauzele de o complexitate înaltă, atribuirea competențelor funcționale de efectuare a vizitelor de monitorizare și investigare.
1,00
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧОбеспечить полное выполнение рекомендаций Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации в целях более эффективной защиты от дискриминации и обеспечения равенства всех лиц. (122.25)2
Reieșind din prevederile legislației în vigoare, constatăm că instituția nu deține un mecanism viabil de implementare a deciziilor adoptate. Astfel, deși sunt situații când se constată acte de discriminare, reabilitarea în drepturi a persoanelor este una ineficientă, iar în alte cazuri, practic, lipsește. Statul nu a reușit să garanteze instituției un mecanism eficient de exercitare a deciziilor adoptate.
1
cmcmcmcmc
0,75
УПОНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧЗавершить процесс создания под эгидой Канцелярии премьер-министра координационного органа с функциями мониторинга прогресса в области прав человека и информирования о достигнутых в его контексте результатах. (122.23)4
HG nr.65/2019 cu privire la instituirea Consiliului Național pentru Drepturile Omului, prezidat de către Prim-ministru. Necesită operaționalizarea activității acestuia. Secretariat permanent pentru drepturile omului instituit și funcțional.
3
Deși cu întârziere, prin HG nr. 65 din 11.02.2019, a fost creat Consiliul Național pentru Drepturile Omului, organ consultativ al Guvernului de monitorizare a modului de implementare a politicii statului în domeniul drepturilor omului, această tergiversare a amânat realizarea măsurilor pentru 2018 din PNADO III (2018-2022). Deși creat în februarie 2019, de la constituire nu a fost organizată nicio ședință a CNDO, respectiv, nu a fost abordată nicio problemă în domeniul drepturilor omului. Prin urmare, entitatea, respectiv, se dovedește a fi, la momentul evaluării, una inactivă.
2
Consiliul pentru Drepturile Omului a fost creat. Până în prezent nu a fost organizată nici o ședință a Consiliului.
1,50
Томас Хаммарберг, Доклад о правах человека в Приднестровском регионеНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧ, Права людей с левого берега ДнестраДля контроля над ситуацией с соблюдением прав человека крайне важен офис Омбудсмена и ему должны быть предоставлены все возможности для эффективной и независимой работы, включая необходимые бюджетные ресурсы и конструктивное реагирование на шаги, предпринимаемые различными властям. (38)
КЛРДНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧНапоминая о своей общей рекомендации № 17 (1993 год) по созданию национальных организаций для оказания содействия исполнению Конвенции, Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры по обеспечению омбудсмена достаточными кадровыми и финансовыми ресурсами для эффективного и независимого выполнения его мандата в соответствии с Парижскими принципами (A/res/48/134 от 20 декабря 1993 года), и принять необходимые меры по выполнению рекомендаций подкомитета по Аккредитации Глобального альянса национальных правозащитных организаций для получения статуса А. (9)5
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
3
Statul a întreprins măsuri de majorare considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. Deși statul a asigurat un număr de unități adecvat sarcinilor instituției (65 unități), provocarea principală continuă să fie fluctuația de personal, datorită nivelului de salarizare scăzut al angajaților și a condițiilor de muncă, cu impact negativ asupra performanței instituției. Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin HG 549 din 12.11.2019, Statul a decis alocarea unui sediu nou. Totuși, acesta nu corespunde pe deplin cerințelor instituției: spațiu insuficient pentru crearea locurilor de muncă pentru toți angajații instituției, posibilitatea limitată a sediului pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale, necesitatea identificării resurselor financiare pentru adaptarea sediului la necesitățile instituției.
4
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) a fost acreditat de către GANRI cu statutul A. Resurse financiare sunt acordate. Odată cu obținerea statutului A, OAP raportează faptul că s-a înregistrat o creștere a resurselor financiare acordate. Dificultatea cu resursele umane este condiționată de migrația populației (brain drain). Lipsa resurselor umane este caracteristică majorității instituțiilor publice.
2,00
КПРНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧКомитет, ссылаясь на своё общее замечание № 2 (2002) о роли национальных правозащитных учреждений в поощрении и защите прав ребёнка, настоятельно призывает государство-участник обеспечить эффективное функционирование Уполномоченного по правам ребёнка, в том числе в отношении его финансирования, полномочий и иммунитетов в полном соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские принципы), в частности в отношении получения и расследования жалоб, поданными детьми или от их имени. Комитет также рекомендует чётко определить соответствующие функции и обязанности Управления народного защитника и Управления омбудсмена для эффективного выполнения их мандатов. (11)4
Prevederile Legii nr.52/2014 definesc clar rolul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului și atribuțiile acestuia, în special art.17 „(4) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului. (5) În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului poate sesiza Curtea Constituțională și poate înainta acţiuni în instanţele judecătoreşti.” În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului înaintează Avocatului Poporului propuneri ce ţin de planificarea activităţii Oficiului, de elaborarea proiectului bugetului şi de raportare.
3
Este evidențiață independența decizională a Avocatului Copilului (AC). Cu toate acestea, sunt anumite aspecte care împiedică funcționarea eficientă a Avocatului Parlamentar pentru Drepturile Copilului și anume: • Gestionarea resurselor financiare a AC este realizată de către Avocatul Poporului; • AC se implică în acțiuni de management, ceea ce limitează timpul pentru activitățile de monitorizare și promovare a drepturilor copilului; • Activitatea AC este afectată și de faptul că trebuie să exercite și rolul de adjunct al Avocatului Poporului.
1,75
КЭСКПНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧКомитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для того, чтобы выделять как Омбудсмену, так и Совету по вопросам равенства достаточные финансовые и людские ресурсы и обеспечивать, чтобы порядок финансирования этих учреждений не подрывал их независимость. (9a)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
3
Statul a întreprins măsuri de majorare considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și a asigurat un număr de unități de personal adecvat sarcinilor instituției. În 2018 instituția a fost acreditată cu statutul ”A”. Deși Statul a decis alocarea unui sediu nou pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților instituției, acesta necesită investirea resurselor financiare considerabile pentru crearea locurilor de muncă pentru toți angajații instituției (spuțiul fiind insuficient) și adaptarea sediului la necesitățile persoanelor cu dizabilități instituției. Totodată, nu au fost înregistrate progrese în ceea ce privește majorarea efectivului-limită al Consiliului pentru Egalitate. Problema principală a ambelor instituții continuă a fi fluctuația de personal, datorită nivelului de salarizare scăzut al angajaților, cu impact negativ asupra performanței instituțiilor.
1,75
КЭСКПНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧКомитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечивать принятие надлежащих последующих мер по выполнению рекомендаций и решений, выносимых этими учреждениями. (9b)4
Legea nr.52/2014, prevede la Articolul 24. Recomandările Avocatului Poporului (1) În situaţiile în care se constată încălcări ale drepturilor sau libertăţilor petiţionarului, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere ale cărei decizii, acţiuni sau inacţiuni, după părerea sa, încalcă drepturile şi libertăţile omului un aviz ce va cuprinde recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi a petiţionarului. (2) În activitatea sa de prevenire a torturii, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere recomandările sale în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii. (3) Autoritatea sau persoana cu funcţie de răspundere care a primit avizul este obligată să-l examineze în termen de 30 de zile şi să comunice în scris Avocatului Poporului despre măsurile luate în vederea remedierii situaţiei. (4) În cazul în care Avocatul Poporului nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea executării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să informeze opinia publică. Organul ierarhic superior este obligat să comunice despre măsurile luate în termen de 45 de zile. Legea nr.298/2012, pct.65 din Regulamentul CPEDAE „Decizia Consiliului poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ. Decizia rămasă definitivă este un act oficial, executoriu pentru subiecţii vizaţi.”
3
Reieșind din Principiile de la Paris, Oficiul Avocatului Poporului nu emite acte cu caracter coercitiv. Mai mult, analizând atitudinea Statului față de recomandările emise și implementarea acestora, constatăm faptul că Statul nu conștientizează pe deplin rolul Instituției Ombudsmanului și importanța actelor emise. O situație similară se atestă în speța Consiliului pentru Egalitate. Statul nu a reușit să garanteze instituției un mecanism eficient de exercitare a deciziilor adoptate.
1,75
КЭСКПНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧКомитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечивать их полное соответствие принципам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы). (9c)4
În 2018, Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat cu statutul ”A”. Astfel, în mare parte, Statul își îndeplinește obligațiunile racordate la standardele internaționale.
2,00
КЛДЖНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧКомитет призывает государство-участник предоставить Совету по борьбе с дискриминацией достаточные кадровые и финансовые ресурсы, с тем чтобы он мог успешно выполнять свою роль. (10d)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
1
Statul nu a întreprins măsuri de majorare a efectivului-limită al Consiliului pentru Egalitate, necesar realizării eficiente a mandatului. Nivelul scăzut de salarizare al angajaților generează fluctuația continuă de cadre.
3
Activitatea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) este apreciată de către reprezentanții societății civile. Cu toate acestea, provocările de bază evidențiate se referă la: • Asigurarea insuficientă cu resurse financiare. Astfel, CPEDAE este cea mai subfinanțată instituție independentă. • Insuficiența personalului și fluctuația mare a cadrelor. Acest fapt este cauzat pe de o parte de numărul limită a personalului din cadrul aparatului administrativ (20 de unități, deși, conform estimărilor Consiliului, numărul de unități ar trebui să atingă cifra de 35), iar pe de altă parte, de interesul redus față de angajarea în funcția publică, astfel menținându-se constant numărul redus de persoane efectiv prezente la locul de muncă. • Lipsa accesibilității spațiului pentru persoanele cu dizabilități, precum și lipsa resurselor financiare pentru a realiza amenajările/adaptările necesare în acest sens.
1,33
КПЧНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧThe State party should ensure that the Office of the Ombudsman and the Equality Council have the financial and human resources necessary to carry out their mandates effectively and independently, in accordance with the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (the Paris Principles) (see General Assembly resolution 48/134, annex). (8)3
Statul a întreprins măsuri de majorare considerabilă a bugetului instituției pentru asigurarea realizării mandatului Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și a asigurat un număr de unități de personal adecvat sarcinilor instituției. Totuși, provocarea principală continuă a fi fluctuația de personal, datorită salarizării la nivel scăzut a angajaților, cu impact negativ asupra performanței instituției. Nu s-au întreprins acțiuni pentru asigurarea Consiliului pentru Egalitate cu resurse umane și financiare adecvate, pentru a mări numărul de unități care să asigure îndeplinirea eficientă a mandatului instituției.
1,50
КЛРДНациональные учреждения по защите и продвижению ПЧСсылаясь на свои общие рекомендации № 31 (2005 год) по предотвращению расовой дискриминации в администрации и функционировании системы уголовного правосудия, Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по обеспечению того, чтобы случаи расовой дискриминации, рассматриваемые Советом, были расследованы, виновные были преданы суду и понесли соответствующее наказание, а Совету были предоставлены достаточные финансовые средства для эффективного выполнения его мандата. (15)4
Prin Legea nr.121/2012, art.12 Consiliul i) examinează plîngerile persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării; j) intervine pe lîngă organele corespunzătoare cu demersuri de intentare a proceselor disciplinare în privinţa persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis în activitatea lor fapte discriminatorii; k) constată contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului contravenţional; l) sesizează organele de urmărire penală în cazul săvîrşirii unor fapte discriminatorii ce întrunesc elemente ale infracţiunii; m) contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii prin concilierea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile; Codul Penal articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor (1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu: a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere; b) care a cauzat daune în proporţii mari; c) săvîrşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în locurile publice; d) săvîrşită în baza a două sau mai multe criterii; e) săvîrşită de două sau de mai multe persoane, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Analiza efectuată asupra activității Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (Consiliul antidiscriminare) a relevat necesitatea înlăturării impedimentelor funcționale cu care se confruntă acesta. În scopul consolidării cadrului normativ ce reglementează activitatea şi competenţele, precum și în rezultatul unui exercițiu de evaluare, la finele anului 2017 a fost elaborat un proiect de modificare şi completare a unui șir de acte legislative 4 care-și propune să asigure o precizare și o reglementare mai clară a competenței Consiliului antidiscriminare, să extindă criteriile de nediscriminare, să îmbunătăţească colectarea de date în materia egalităţii, nediscriminării şi diversităţii, să optimizeze monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor, precum și să consolideze cadrul instituţional în domeniu, toate acestea fiind orientate să asigure o mai bună implementare a principiului egalităţii şi nediscriminării la nivel național. Potrivit aceleiași inițiative legislative, este propusă extinderea listei subiecților cu drept de a sesiza Curtea Constituțională, Consiliului antidiscriminare fiindu-i propusă prerogativa de a iniţia proceduri la Curtea Constituţională în vederea evaluării caracterului constituţional sau legal al legilor generale despre care Consiliul consideră că includ reglementări discriminatorii. Acest lucru va contribui la asumarea unui rol proactiv de către Consiliu în asigurarea standardelor cu privire la nediscriminare din legislaţia naţională. Proiectul de lege a fost deja aprobat prin HG nr. 635/2018, înregistrat la Parlament cu nr.235.
2
Conform competențelor legislative Consiliul pentru Egalitate dispune de atribuții funcționale în domeniul examinării și investigării tuturor cazurilor de discriminare, inclusiv rasială. O problemă atestată rămîne a fi în executarea deciziilor și referirea acestora în spectrul justiției. Astfel, Consiliul nu poate genera o finalitate eficientă a spețelor examinate, iar referirea lor către instanțele naționale nu generează mereu restabilirea în drepturi a cetățenilor. Concluzionăm, că Statul nu garantează eficient protecția cetățenilor împotriva discriminării, inclusiv rasiale.
2
Legislația în domeniul discursului de ură nu este aprobată. Infracțiunile motivate de ură sunt cercetate superficial, în special cele ce au în prim-plan politicienii.
1,33
КПЧГражданские и политические праваГосударству-участнику следует незамедлительно принять новый Национальный план действий в области прав человека на основе консультаций со всеми соответствующими заинтересованными сторонами. (10a)3
Deși cu întârziere, PNADO 2018–2022 a fost adoptat prin Hotărârea Parlamentului Nr. 89 din 24.05.2018, urmare consultărilor publice. Lipsa unui document de politici timp pe de circa 4 ani (2015-mai 2018) denotă gradul de prioritate redus pe care-l reprezintă domeniul drepturilor omului pentru Guvern.
1,50
Итого

Pages